Mail Print

Komponenty pro pneumatickou dopravu

KOMPONENTY PRO PNEUMATICKOU DOPRAVU

HLAVNÍ REFERENČNÍ DODÁVKY

Typ. řada : 50 - 59 válce, klapky, uzávěry, pneužlaby

VYBRANÉ DODÁVKY :

ALSTOM Power, s.r.o. Brno – popílek
KOFING a.s. – přísady do pece
Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH – suché omítkové a maltové směs, práškové materiály
RAKO a.s. – vápenec
OMYA a.s. – vápenec
BOCHEMIE s.r.o. – chloramin
CEMDESIGN spol. s r.o. Trenčín, – cement
CEMMAC / cement. Horné Srnie / SR – cement
D.D. Fabrika CEMENTA LUKAVAC (a.s.) – cement
VÁPENKA ČERTOVY SCHODY a.s. – vápno
POVÁŽSKÁ CEM. LADCE s.r.o. / SR – cement, struska, slinek
HOLCIM a.s. / cementárna Prachovice – cement
ABENDIA,s.r.o. – multiprach

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář