Mail Print

Turniketové podavače 160-250

Typ. řada 46

označení – TUP
provedení – svařované, Ø 160 – 250 mm
 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Turniketové podavače jsou určeny k rovnoměrnému a regulovanému podávání nebo objemovému dávkování sypkých, jemně zrnitých materiálů ze zásobníků nebo slouží jako tlakový uzávěr a podavač u vzduchotechnických zařízení. Hlavním kritériem při rozhodování o vhodnosti nasazení tohoto zařízení do technologického souboru jsou vlastnosti podávaného materiálu. Materiál musí být sypký, nelepivý a nesmí mít sklony k vytváření klenby, zrnitost omezena horní hranicí 5 mm, max.teplota podávaného materiálu je u turniketů s polytanovými planžetami 80°C, s ocelovými 150°C. V případě potřeby nasazení turniketu na jiný typ materiálu je nutno tuto možnost konzultovat s výrobcem.

ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typová řada turniketových podavačů zahrnuje 6 základních velikostí odvozených od průměrů < 160 až 250 mm > a dvou délek rotoru. U každého turniketu je možno využít celé škály otáček rotoru a tomu odpovídajících výkonů. Podavače jsou dodávány kompletně vybavené, s pohonem, držákem hlídače rotačního pohybu a se spojovacím materiálem. U výrobce je možno po technicko – obchodním projednání objednat úpravy nebo adresní provedení.

POPIS PROVEDENÍ :

Turniketový podavač je tvořen svařovanou skříní, která je na čelech opatřena víky a v horní a dolní části připojovacími přírubami. Rotor turniketu je uložen ve dvou valivých ložiskách ve víkách turniketu. Víka turniketu i rotor jsou zasunuty v tělese a přichyceny těsněnými přírubami k bočnicím tělesa turniketu. Komůrky rotoru jsou tvořeny příčkami s výměnnými planžetami a to buď ocelovými nebo polytanovými v závislosti na teplotě materiálu. Boční těsnění rotoru je řešeno formou labyrintů na obvodu mezi rotorem, skříní a víkem turniketu. Případnému průniku podávaného materiálu k ložiskům brání seřiditelné ucpávky. Pohon turniketu je řešen formou násuvné elektropřevodové skříně upevněné k hřídeli rotoru.

Provedení - turniket je vyroben z oceli tř.11 a je řešen jako svařovaná konstrukce. Těsnící planžety jsou vyrobeny z POLYTANU, ocelové planžety z materiálu HARDOX nebo BRINAR.

Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!!

Fotogalerie

Turniketové podavače 160-250Turniketové podavače1 160-250
 

Soubory ke stažení

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář